مقامات امنیتی در ولایت هرات می گویند این باند شش نفره متهم به شش فقره سرقت و آدم ربایی در ساحات مختلف این ولایت می باشند.

مل پاسوال محمد جمعه عدیل قوماندان امنیه ولایت هرات در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این باند آدم رباء در قریه علی اباد ولسوالی آدرسکن زمانی که می خواستند یک کارمند یک شرکت ساختمانی را اختطاف کنند شناسایی و بازداشت شدند.

وی می گوید در جریان زده خوردی که با اختطاف گران و یک تن از باشنده گان محل در اثنای آدم ربایی صورت گرفت یک تن از اهالی محل زخمی شد.

وی افزود سر دسته این بانده آدم ربا محمد انور می باشد که متهم اصلی اختطاف و آدم ربایی در ولایت هرات می باشد.

بنا به اظهارات قوماندان امنیه ولایت هرات طی یک سال گذشته بیش از ۱۶۰۰ واقعه جنایی در هرات رخ داده است که بیش از ۷۰۰ تن به اتهام جرایم دستگیر و دوسیه های آنها به مراجع عدلی قضایی سپرده شده است.

با این حال از سه هفته بدین سو نماینده گان مردم هرات در پارلمان به دلیل آنچه آنها نبود امنیت ازدیاد آدم ربایی و ترور در هرات عنوان می کنند دست به اعتصاب کاری زدند و مدعی هستند تا زمانیکه به خواست آنها در این زمینه توجه ای صورت نگیرد دست از اعتصاب کاری نخواهند کشید.

احمد بهزاد نماینده هرات در پارلمان می گوید تا زمانیکه به جهت بهبود وضعیت امنیتی تغیرات گسترده در سطح ادارات دولتی هرات رونما نگردد و جلو آدم ربایی و ترور را مقامات نگیرند آنها دست از اعتصاب کاری نخواهند کشید.

بنا به اظهارات وی بر اساس گزارشاتی که به آنها رسیده است یک تعداد از مقامات محلی هرات در نام امنی و اختطاف در ولایت هرات دست دارند.

با این حال اخیرا امرین هشت حوزه امنیتی شهر هرات و مسوولین امنیتی شهرک های تورغندی و اسلام قلعه از کارشان برکنار و افراد دیگری به جای آنها گماشته شده است.

محمد صالح سلجوقی نماینده مردم هرات در پارلمان می گوید تاکنون دولت به خواست آنها توجه ای نشان نداده است و آنها همچنان به اعتصاب کاری خود ادامه خواهند داد.

حدود بیست روز قبل به دلیل آنچه ازدیاد نا امنی و آدم ربایی در شهر هرات عنوان گردید در یک اعتصاب عمومی تمام دوکان های شهر هرات برای دو روز مسدود گردید و اعضای شورای ولایتی – اتحادیه اصناف و پیشه وران – نماینده گان احزاب سیاسی و مدنی و نماینده گان مردم هرات در پارلمان دست به اعتصاب کاری زده بودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb