مقامات محلی در ولایت هرات مقامات دولت مرکزی را متهم به بی توجه ای در قبال آثار تاریخی این ولایت می کنند.

به گفته این مقامات با اینکه رئیس جمهور افغانستان دستور پرداخت یک میلیون دالر را جهت ایجاد سرک بدیل مناره های شهر هرات داده است اما تاکنون این پول به اختیار آنها قرار نگرفته است. گفته می شود یکی از شروط اساسی سازمان یونسکو مبنی بر قرار دادن هرات جز لیست میراث فرهنگی جهان مسدود شدن سرک میان مناره های هرات می باشد.

عده ای از باشنده گان ولایت هرات مقامات محلی این ولایت را متهم به بی توجه ای در حفظ آثار تاریخی بخصوص مناره های مصلای شهر هرات می کنند.

این افراد می گویند: دولت طی دو سال گذشته هیچ اقدام جدی در زمینه ایجاد سرک بدیل مناره ها انجام نداده است.

با این حال محمد رفیق مجددی شاروال هرات می گوید : تاکنون پنجاه درصد از کار سرک بدلیل مناره های شهر هرات به پیش رفته و پنجاه درصد دیگر تا زمانیکه پول به اختیار آنها قرار نگیرد انجام نخواهد شد.

در همین حال نعمت الله سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با اظهار نگرانی از عبور وسایط نقلیه از میان سرک منارها این ولایت می گوید باید مردم نیز در قسمت حفظ میراث های تاریخی با دولت همکاری کنند.

وی افزود: طی سال جاری دوبار سرک میان مناره ها از سوی مقامات امنیتی مسدود شد اما به دلیل اینکه تاکنون سرک بدیل اعمار نگردیده است سرک مذکور دوباره از سوی مردم به روی وسایط باز شد.

مناره های مصلای ولایت هرات ششصد سال قبل در دوره تیموریان اعمار گردید و در جریان لشکر کشی ها و جنگ های چندین ساله یک تعداد از این مناره ها تخریب گردید.

عده ای از کارشناسان در این ولایت می گویند در صورتیکه سال آینده هرات جز لیست میراث های فرهنگی جهان نگردد مقامات محلی این ولایت باید به دلیل سهل انگاری محاکمه شوند. میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb