همایشی تحت نام  گفتمان میان خبرنگاران حوزه غرب افغانستان از سوی دفتر انجمن رسانه های آزاد آسیایی جنوبی سفما در شهر هرات برگزار گردید.

در این جلسه نماینده گان و خبرنگاران  رسانه های محلی ملی و بین المللی در حوزه غرب افغانستان اشتراک داشتند.

 به گفته فیصل کریمی سخنگوی دفتر ساحوی سفما در غرب کشور این همایش  به هدف شناسایی مشکلاتی که صد راه خبرنگاران و رسانه ها در حوزه غرب افغانستان موجود است از سوی این مرکز راه اندازی گردیده است.

وی افزود در این همایش بیش از ۶۰ تن از خبرنگار فعال رسانه های مختلف اشتراک داشتند.

بنا به اظهارات وی در این گفتمان که نماینده گان نهاد های کلوپ مطبوعاتی افغان – مرکز حمایت از خبرنگاران و دیگر نهادهای ژورنالیستی حضور داشتند تصمیم بر آن شد تا جهت ریشه یابی مشکلات خبرنگاران یک کمیته حمایتی با اشتراک  نماینده گان نهادی مذکور ایجاد شود.

در عین حال عده ای زیادی از خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان برگزاری این همایش را از سوی دفتر ساحوی سفما باعث ایجاد اعتماد خبرنگاران نسبت به اتحادیه های خبرنگاری عنوان می کنند.

فرید سمیر یکتن خبرنگار رادیو محلی فریاد در ولایت هرات  با اظهار خرسندی از برگزاری این گفتمان میان خبرنگاران می گوید اخیرا مشکلات خبرنگاران که شامل تهدی از سوی برخی مقامات محلی – تهدید از سوی افراد ناشناس – عمدم پاسخگوی مقامات به سوالات خبرنگاران می باشد نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

وی می گوید برگزاری چنین گفتمان های شرایط را میسر می سازد تا تمام خبرنگاران از تجارب یکدیگر آگاهی به دست بیاورند.

غلام فاروق فیضی مدیر مسوول هفته نامه ایثار در غرب افغانستان می گوید: انجمن رسانه های آزاد آسیایی جنوبی سفما طی یک سال گذشته کار های زیادی را در قسمت احاده حقوق خبرنگاران در این حوزه انجام داده است.

وی افزود: در جریان سال جاری پس از اینکه برخی خبرنگاران از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند این خبرنگاران با تلاش مسوولین سفما دوباره رها شدند.

همچنان وی با اشاره به وضعیت بد خبرنگاران در چهار ماه قبل می گوید در صورتیکه از سوی نهاد های خبرنگاری در حوزه غرب افغانستان بر مقامات دولتی فشار وارد نمی گردید شاید اکثر خبرنگاران هرات را ترک می کردند.

بنا به اظهارات وی هم اکنون بیش از هشتاد خبرنگار در حوزه غرب افغانستان در رسانه های محلی ملی و بین المللی فعالیت می کنند.

به گفته مسوولین دفتر ساحوی انجمن رسانه های آزاد اسیایی جنوبی سفما در حاشیه این این گفتمان کارت های عضویت سفما برای خبرنگارانی که واجد شرایط این انجمن شناخته شده بودند از سوی آنها توزیع گردید. 

https://www.facebook.com/heratpaperfb