اماکن باستانی در ولایت هرات، شب هنگام  از سوی ده ها معتاد به مواد مخدر تسخیر می شوند.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات می گویند، موجودیت دها معتاد به مواد مخدر از طرف شب در امکان باستانی این ولایت باعث نگرانی آنها می باشد.

ولی شاه بهره رئیس این اداره در هرات می گوید: با اینکه تاکنون چندین بار از نهادهای امنیتی خواسته اند تا در جمع آوری این افراد از این مکان ها تلاش نمایند اما به دلیل کمبود پرسونل امنیتی این کار صورت نگرفته است.

وی گفت: در حال حاضر در هرات امکان تاریخی زیادی وجود دارد و هر گاه مسوولین ارگان های دولتی معتادین را از این امکان ها  بیرون می کنند به یک مکان باستانی دیگر پناه می برند.

او از مقام های دولت مرکزی خواست تا در جهت جمع اوری این افراد از امکان باستانی و ایجاد کلنیک های ترک اعتیاد برای تداوی معتادین تلاش بیشتری به خرج دهند.

بنا به اظهارات وی در بسیاری از مواقع معتادین جهت استفاده مواد مخدر در امکان باستانی تجمع می کنند.

در عین حال نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات می گوید طی دو ماه گذشته  بیش از چهل تن از فروشندگان مواد مخدر را از سطح شهر بازداشت کردند و این پروسه همچنان ادامه دارد.

او می گوید نبود کلنیک های ترک اعتیاد باعث افزایش تعداد معتادان به مواد مخدر دراین ولایت شده است.

وی همچنان تائید کرد که از طرف شب معتادان به مواد مخدر در امکان باستانی بسر می برند.

مسوولان ریاست مبارزه با مواد مخدر می گویند در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار معتاد به مواد مخدر که اکثر آنان از کشور ایران به افغانستان آمده اند  در این ولایت بسر می برند وادامه این روند درآینده باعث بروز مشکلات زیاد اجتماعی خواهد شد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb