مسوولان حمام های عمومی در شهر هرات می گویند بر اساس تصمیم های گرفته شده قرار است از روز شنبه هفته آینده به دلیل گرانی مواد سوختی و بی تو جه ای دولت حمام ها را تا اطلاع ثانوی مسدود کنند.

این افراد می گویند : پس از آنکه جلو انتقال تانکر های مواد سوختی از ایران گرفته شده است در پهلوی اینکه قیمت مواد سوختی افزایش یافته همچنان قیمت ذغال سنگ نیز روز به روز رو به افزایش است.

گل احمد یکتن از حمام داران می گوید: در صورتیکه قیمت حمام کردن افزایش نیابد آنها هر روز متضرر می شوند و راهی جز مسدود کردن حمام خود ندارند.

وی می گوید: تاکنون چندین بار با مسوولان شهرداری هرات در این مورد صبحت کرده اند اما تاکنون به نیتجه ای نرسیده است.

بنا به اظهارات وی: اخیرا تمام حمام دارن از اطریق این اتحادیه تصمیم گرفته اند که در صورتیکه تا روز شنبه قیمت مواد سوختی کاهش پیدا نکند و یا اینکه قیمت حمام کردن افزایش نیابد حمام ها را مسدود خواهند کرد.

یکتن دیگر از این افراد می گوید: دولت ایران با اینکه همواره صحبت از برادری با مردم افغانستان دارد اما در جریان فصل زمستان توقف دادن تانکر های مواد سوختی بر عکس این ادعا را ثابت می کند.

وی از مقام های هر دو کشور ایران و افغانستان خواست تا برای حل این معظله اجتماعی  اقدامات اساسی انجام دهند.

با اینکه هر روزه مقام های دولت افغانستان صحبت از بازگشایی مرز برای وردو تانکر های مواد سوختی از ایران خبر می دهند اما با گذشت یک ماه از این موضوع تاکنون تانکر های مواد سوختی تاجران افغانستان همچنان در  گمرک ایران متوقف است.

گفته می شود دولت ایران انتقال مواد سوختی را به این دلیل توقف داده است که این مواد به اختیار نیروهای خارجی در افغانستان قرار می گیرد.

تاکنون مقام های نیروهای خارجی در این مورد اظهار نظری نکرده اند، اما مقام های دولت افغانستان تاکید دارند که مواد سوختی توقف داده شده از عراق و امارات خریداری و از طریق ایران به افغانستان انتقال و سپس به اختیار مردم در این کشور قرار می گیرد.

مسوولان ریاست مواد نفتی در هرات می گویند روزانه تنها پنج تانکر مواد سوختی از ایران به داخل هرات انتقال داده می شود.

اما اینکه این معظله چه زمانی حل خواهد شد هنوز روشن نشده است. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb