پولیس سرحدی در غرب افغانستان از کشف مواد مخدر و انفجاریه در جریان یک عملیات تصفیوی در ولایت هرات خبر می دهند.

پاسوال شیر علی قوماندان پولیس سرحدی می گوید: عملیات که به جهت هدف قرار دادن مخالفین مسلح دولت راه اندازی شد ساحات ولسوالی کشک رباط سنگی هرات را در بر گرفت.

او می گوید: در این عملیات ۱۶ کیلو گرام تریاک، ۳۰۰ گرم چرس ،۱۹ کیلو گرام مهمات انفجاریه ، یک پایه دوربین و مقداری مهمات بدست آمده است.

بنا به اظهارات وی در جریان این عملیات کسی تاکنون بازداشت نشده و تحقیقات همچنان جریان دارد.

ولسوالی کشک کهنه هرات یکی از ولسوالی های نا امن در غرب افغانستان محسوب می شود که طی سال گذشته شاهد چند درگیری بین مخالفین و نیروهای دولتی بوده است. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb