مسوولین ریاست مستوفیت ولایت هرات می گویند طی ده ماه گذشته به تناسب سال قبل ۵۷۷ میلیون افغانی در عواید این ریاست افزایش به عمل آمده است.

سید ضیاالحق سخا مستوفی ولایت هرات می گوید طی یک سال گذشته حدود چهار میلیارد و شش صد و پنجاه میلیون افغانی عواید در هرات جمع اوری گردیده است.

بنا به اظهارات قرار است در آینده نزدیک تمام باقیات و مالیات های سال های قبل در این ولایت از مردم به کمک پولیس ملی جمع آوری شود.

همچنان داکتر یوسف نورستانی والی هرات از مسوولین مستوفیت ولایت هرات خواست تا در قسمت به موقوع جمع اوری عواید و باقیات در ولایت هرات تلاش صورت گیرد.

در عین حال پیش از این مسوولین در ولایات فراه ، بادغیس و غور نیز از افزایش عواید طی سال جاری خبر دادند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb