مقام های پولیس در ولایت هرات از کشف یک دیپوی مهمات از مربوطات ولسوالی گذره این ولایت خبر می دهند.

سمونوال نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات می گوید: مخالفین مسلح دولت قصد داشتند با استفاده از مهمات کشف شده نا امنی را در ساحات مختلف این ولایت راه اندازی کنند.

وی می گوید: مهمات کشف شده شامل  یک فیر مرمی راکت میزاییل، ۳۹ فیر مرمی توپ اوبوس، ۱۲ فیر مرمی هاوان و ۱۴ حلقه ماین ضد وسایط می باشد که  از ساحات دشت کوه ملا یاسین ولسوالی گذره کشف شد.

بنا به اظهارات وی تاکنون کسی به این اتهام بازداشت نشده و تحقیقات پولیس در این زمینه جریان دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb