لیس هرات می گوید: در جریان یک عملیات کشفی در هرات یک آدم ربا را دستگیر و یک دختر جوان را از قیدش آزاد نمودند.

به نقل از دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس ولایت هرات: این متهم که باشنده ولایت جوزجان میباشد، چند ماه قبل یک دختر جوان حدودً پانزده ساله را از آن ولایت ربوده و به شهر هرات انتقال داده است.

به گفته مسوولین در دفتر مطبوعاتی پولیس: پس از آن که اقارب دختر ربوده شده، پولیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی ولایت هرات را در جریان گذاشتند، فرد اختطاف کننده که احسان نام دارد از بین یک هتل دستگیر و دختر ربوده شده از قیدش آزاد شد.

به گفته پولیس: متهم دستگیر شده،‌ عضو یک باند مافیایی بزرگ است که تحقیقات از وی به منظور شناسایی و گرفتاری سایر هم دستانش جریان دارد.

بازداشت این آدم ربا و آزادی فرد اختطاف شده در حالی صورت میگیرد که تلاشها جهت آزادی فرزند یک سرمایه دار هراتی و یک شهروند سرمایه دار هراتی که چندی قبل از توابع این ولایت ربوده شده اند جریان دارد. سلجوقی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb