خبرنگار فرانس پرس به عنوان فوتوژونالیس سال مجله تایم شناخته شد

مجله تایم، فوتوژونالیست خبرگذاری فرانس پرس ماوریشیو لیما را بخاطر گرفتن عکس های جالب از افغانستان به عنوان بهترین خبرنگار عکاس سال انتخاب نمود.

مجله تایم گفته است که امسال میلونها عکس های خبری نشر شده اما کار لیما فوق العاده بوده است

[nggallery id=185]

https://www.facebook.com/heratpaperfb