وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان با نشر یک اعلامیه خبری از حمله مخالفین مسلح دولت بالای کارمندان یک شرکت ساختمانی در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات خبر می دهد.
در این اعلامیه آمده است که از سوی افراد وابسته به گروه طالبان یک انجنیر و ۹ کارگر شرکت ساختمانی « پی آی » اختطاف و یک عراده موتر مازدا شرکت مذکور نیز به سرقت برده شده است.
اعلامیه می افزاید :انجنیر و گارگران اختطاف شده در حال ساختن یک پوسته امنیتی سرحدی در ولسوالی رباط سنگی بودند که با حمله مخالفین مسلح دولت مواجه شده اند.
مسوولین وزارت داخله می گویند : در این حمله اتاق های پوسته امنیتی مذکور از سوی حمله کننده گان به آتش کشیده شده است.
در این اعلامیه وزارت داخله با اظهار نگرانی از این آدم ربایی خواهان رهایی افراد ربوده شده از سوی مخالفین مسلح شد .
در عین حال یکتن از مسوولین امنیتی در ولایت هرات می گوید این آدم ربایی ظهر روز گذشته به وقوع پیوسته و تاکنون از سرنوشت افراد ربوده شده معلومات بدست نیامده است.
به گفته وی : شرکت « پی آی » یک شرکت ساختمانی خصوصی است که قرار داد اعمار چندین پوسته سرحدی را در غرب کشور به عهده دارد.
تاکنون گدام گروهی مسوولیت این آدم ربایی را در غرب افغانستان به دوش نگرفته است. میترا حسینی

https://www.facebook.com/heratpaperfb