سیمینار دو روزه ای برای ارتقای ظرفیت ورزشکاران رشته ورزشی « آی تی ایف» در شهر هرات برگزار شد.

مسوولان این رشته ورزشی می گویند قرار است در آینده نزدیک مسابقات جهانی این رشته برگزار شود که افغانستان نیز در آن شرکت خواهد کرد.

روح الله وفا نماینده رسمی تکواندوی آی تی ایف در افغانستان می گوید به همکاری کمیته ملی المپیک کشور سیمینار دو روزه ای برای ارتقای ظرفیت ورزشکاران آی تی ایف در شهر هرات راه اندازی شده است.

وی می گوید: در این سیمینار ۱۱۰ ورزشکار رشته ورزشی آی تی ایف شرکت داشتند. او گفت :در حال حاضر چهار انجمن تکواندو در سبک های مختلف در افغانستان فعالیت می کنند که توانسته اند طی چند سال گذشته صد ها جوان را به این رشته ها علاقمند بسازند.

آقای وفا اضافه کرد در حال حاضر بیشترین ورزشکاران رشته آی تی ایف در هرات مشغول به تمرین هستند .

بنا به اظهارات وی  در حال حاضر ده ها دختر نیز در شهر های مختلف افغانستان مشغول آموزش رشته ورزشی آی تی ایف می باشند.

وی می گوید:قرار است در آینده نزدیک مسابقات جهانی آی تی ایف در کوریا برگزار شود که از افغانستان نیز ورزشکاران  شرکت خواهند کرد.

وی از دولت خواست تا برای ورزشکاران بخصوص سفر های خارجی توجه ای بیشتری را نشان دهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb