بیش از دوصد تن از زنان و مردان شهرک اسلام قلعه ولسوالی کهسان ولایت هرات، از نعمت سواد بهره مند میشوند.
این مطلب را نوراحمد هفت بلا، ولسوال ولسوالی کهسان در جمع خبرنگاران یادآور شده گفت: با ایجاد پنج مرکز سواد آموزی، زمینه فراگیری سواد برای دوصد تن از زنان و مردان شهرک اسلام قلعه فراهم گردیده است.
او میگوید، شاملین این کورس از میان علاقمندان و به کمک شورای مردمی این ولسوالی انتخاب شده اند.
ولسوال کهسان، همکاری مردم برای تامین امنیت در این منطقه را باعث ایجاد زمینه های تعلیمی میداند.
حاجی عبدالکریم، یکی از بزرگان شهرک اسلام قلعه با استقبال از راه اندازی همچو دوره های آموزشی، گفت: مردم این منطقه از برنامه های مختلف بازسازی حمایت کرده و مدام با دولت همکاری میکنند تا زمینه اجرای پروژه های زیر بنایی دیگر نیز در این مناطق مساعد گردد.
او میگوید، مردم برای باسواد شدن بسیار علاقه مند اند، اما در این ولسوالی امکانات کم است و مردم توانایی آموزش دیدن به صورت خصوصی را ندارند.
راحله ۴۰ ساله یکی از زنانی است که برای باسواد شدن به این کورس مراجعه کرده و میگوید: بی سوادی مثل کوری است و یک آدم کور هیچ وقت نمیتواند به خوبی زندگی کند و اولاد باسواد و فهمیده ای را به جامعه تقدیم کند.
ولسوال کهسان میگوید: این پروژه از طریق دولت و توسط اداره انکشافی بین المللی امریکا ( (USAIDتمویل شده است.
وی همچنین گفت: برای اشتراک کنندگان این دوره ده ماهه کتاب و لوازم التحریر به صورت رایگان اهدا میگردد.
در همین حال صد تن از زنان در مناطق مختلف این ولسوالی، با شیوه ها و طرح های نوین قالین بافی طی یک دوره ده ماهه آگاهی حاصل کردند.
ولسوال کهسان با بیان این مطلب گفت که ایجاد زمینه آموزش قالین بافی برای این تعداد زنان، سبب کاریابی و فراهم شدن یک منبع جدید عایداتی برای شمار زیادی از خانواده های نیازمند گردیده است.
وی افزود، شمولیت این تعداد زنان در این دوره ده ماهه آموزشی، بر اساس تفاهم و هماهنگی میان بزرگان این ولسوالی و به خاطر کاهش سطح فقر و افزایش میزان عواید خانواده ها انجام شده است.
شیما ۳۰ ساله یکی از زنانی که شوهرش را نیز از دست داده است و سرپرستی سه طفل خردسال را نیز به عهده دارد با ابراز خوشحالی از فراگرفتن فنون جدید قالین بافی گفت: امیدوارم که با بافتن طرح های جدید قالین، به زندگی اولادم بهتر رسیدگی کنم.
صفیه دیگر اشتراک کننده این دوره میگوید: من قبلاً بسیار کم با فنون و طرح قالین بافی آنهم به طرز نشسته آشنایی داشتم، اما با فراگرفتن فنون و طرح جدید قالین بافی( به طور دیواری) حالا راحت تر و بهتر میتوانم قالین ببافم.
او می افزاید، در حال حاضر نیز انجمن قالین در ولسوالی کهسان ایجاد شده و قرار است پس از تولید قالین، توسط این انجمن به بازار معرفی و به فروش برسد.
این پروژه هم توسط دولت و با همکاری اداره انکشافی بین المللی امریکا ((USAID تمویل شده است.
گفتنی است،ولسوالی کهسان یکی از ولسوالی های دور افتاده ولایت هرات میباشد که از طریق شهرک اسلام قلعه با ولسوالی تایباد جمهوری اسلامی ایران هم سرحد است. سلجوقی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb