ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات از ارسال ۵۰۰ تن علوفه حیوانی کمک های اضطراری وزارت زراعت افغانستان به ولسوالی گلران این ولایت خبر می دهد.
به گفته انجینیر محمد اسماعیل حیدرزاده رئیس زراعت ولایت هرات، این کمک ها شامل ۲۵۰ تن جو, ۲۵۰ تن جواری میباشد که برای آسیب دیده گان ناشی از مصاب بیماری چرمک در ولسولی گلران توزیع میشود .
وی گفت : این کمک ها از جمله کمک های عاجل اضطراری وزارت زراعت بوده که به ولسوالی گلران ارسال گردیده و وزارت در نظر دارد تا در آینده نزدیک کمک های بیشتری را به ولسوالی های هرات ارسال نماید .
پیش از این باشنده گان ولسوالی گلران ولایت خواهان ارسال کمک های عاجل شده بودند.
این افراد به مقامات محلی هرات هشدار داده بودند در صورتیکه به مشکلات آنها رسیدگی صورت نگیرد آنها ولسوالی گلران را ترک خواهند کرد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb