ده ها تن از بزرگان و متنفذین ولسوالی فرسی و ناحیه هفتم شهر هرات ضمن دیدار با داکتر احمد یوسف نورستانی، ازبرنامه های والی جدید هرات در زمینه تامین امنیت و بازسازی اعلام حمایت نمودند.
درگردهمائی که بدین منظور در ساختمان ولایت برگزار شد حاجی زلمی به نماینده گی از وکلای ناحیه هفتم مشکلات مردم این ناحیه که شامل خرابی سرک ها میباشد، را مطرح ساخت.
آقا سید ابوبکر به نماینده گی از مردم ولسوالی فرسی با تشریح وضعیت عمومی این ولسوالی، خواستار توجه بیشتر به وضعیت امنیتی وبازسازی ولسوالی دور افتاده فرسی از سوی مقامات محلی این ولایت شد .
والی هرات در زمینه رفع مشکلات مردم از احداث پروژه های جدید بازسازی از طریق جلب کمک موسسات قول مساعد داده توجه بیشتر به مناطق دور افتاده که کمتر بازسازی صورت گرفته است، را مهم تلقی کرد .
داکتر احمد یوسف نورستانی در پاسخ به پیشنهادات مردم در زمینه تامین امنیت و بازسازی، تامین امنیت را زمینه بازسازی و سرمایه گذاری در همه مناطق اعلام داشته گفت : حکومت تلاش میکند امنیت را برای مردم تامین کند و جلو نا امنی ها را بگیرد.
از اینرو دروازه ولایت را برای کسانی که می خواهند آرام زندگی کنند، باز گذاشته ام و اعلام نمودم حکومت حاضر است خواسته های مشروع شان را بشنود .
والی هرات درعین حال تفاهم و وحدت ملی به خاطر رسیدن به آرمان های ملی مهم دانسته تاکید نمود: ما باید فرهنگ تحمل پذیری را گسترش دهیم .
با این حال از حدود پانزده روز بدین سو که والی جدید هرات معرفی شده است همچنان مشغول دید و بازدید باشنده گان ولسوالی های هرات می باشد. میترا حسینی

https://www.facebook.com/heratpaperfb