یک تن از سرمایه داران ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد.
مقامات امنیتی می گویند این شخص حوالی ساعت شش صبح زمانیکه از مسجد عازم خانه مسکونیش بود از جاده بهزاد شهر هرات توسط چهار فرد مسلح اختطاف گردید.
سمونوال دلاور شاه دلاور آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت هرات ضمن تائید این خبر می گوید : تحقیقات برای رد یابی عاملین این آدم ربایی از سوی پولیس ملی آغاز گردیده است.
حبیب الله یکتن از اقارب فرد ربوده شده می گوید پیش از این چندین بار افراد ناشناس توسط مبایل از آنها در خواست پول را نموده بودند.
بنا به اظهارات وی : تاکنون به صورت مشخص معلوم نیست که چی کسانی اقارب وی را اختطاف کرده اند.
طی یک هفته گذشته این برای سومین بار است که در شهر هرات اختطاف صورت می گیرد.
پیش از این یک طفل ۱۳ ساله یکی از صرافان شهر هرات از سوی افراد ناشناس اختطاف شده که تاکنون از سرنوشت وی معلوماتی به دست نیامده است.
پدر طفل ربوده شده می گوید که اختطاف گران جهت رهایی فرزندش ۴۰۰ هزار دالرامریکایی تقاضا کرده اند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb