مقامات محلی در ولایت نیمروز در غرب افغانستان می گویند ورود بیش از حد بیجا شده گان داخلی از ولایات هلمند و فراه باعث ازدیاد نا امنی و مشکلات جامعه در آن ولایت گردیده است.
این مقامات می گویند طی شش ماه گذشته به دلیل ازدیاد نا امنی و خشک سالی در ولایات همجواری صد ها تن به ولایت نیمروز مهاجر شده اند.
غلام دستگیر آزاد والی نیمروز با اظهار نگرانی از این موضوع می گوید یک تعداد زیادی از افراد وابسته به گروه طالبان در بین بیجاه شده گان داخلی نفوذ کرده و با انجام حملات انتحاری علیه مقامات محلی و پولیس امنیت را در این ولایت به خطر جدی مواجه ساخته اند.
وی افزود : ظرف ۶ ماه اخیر مخالیفین دولت توانسته اند تا ۱۵ حمله انتحاری را علیه نیروهای پولیس افغان درمناطق مختلف این ولایت انجام دهند.
اقای ازاد همچنان میگوید ولایت نیمروز با کشورهای ایران و پاکستان بیش از ۳۰۰ کیلو متر سرحد مشترک دارد و پوسته هاى کافى امنیتى درمنطقه مرزی با کشورهای همسایه وجود ندارد و به علت عدم کنترول سرحدات نیمروز زمینه
براى ورود ازادانه مخالفین دولت افغانستان ، از انسوی مرزها مساعد شده است.
بنابه اظهارات والی نیمروز در این ولایت تاکنون قواى ائتلاف، و نیروهای اردو ملی افغانستان حضور ندارد ؛ باید دولت مرکزی در سرحدات ولایت نیمروز نیروهای بیشتر مستقر نماید و قواى تازۀ خارجى که به افغانستان فرستاد میشوند؛ لازم است تا شمارى از آنها در سرحدات نیمروز جابجا شوند.
مقامات محلی در ولایت نیمروز به دولت هشدار می دهند که اگر نیروهای اردوی ملی افغان ونیروهای ائتلاف در مناطق سرحدی با کشورهای همسایه جابجا نشوند دامنه نا امنیها از این ولایت به ولایات شمالی افغانستان گسترش بیدا خوهد کرد. شهزاد قادری

https://www.facebook.com/heratpaperfb