در سومین روز از بازی های جام صلح و صحت که از سوی ریاست صحت عامه ولایت هرات به همکاری دفتر یوناما در شهر هرات  راه اندازی شده است تیم یاران تیم میلاد را شکست داد و افغان ورزش در مقابل تیم فوتسال صحت عامه شکست خورد.

همچنان تیم فوتسال ازادگان با زدن هفت گل بر تیم پیشکسوتان غلبه کرد و در بازی های روز سه شنبه تیم معارف توانست هشت گل بر تیم میلاد بزند و در بازی آخر این روز تیم منتخب رسانه ها با خوردن یازده گل و زدن یگ گل بازی را به نفع تیم یاران ترک کرد.

فیروز فروتن مسوول ورزشی صحت عامه می گوید این رقابت ها برای ده روز دیگر در چمن ریاست صحت عامه هرات ادامه خواهد داشت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb