رقابت های فوتسال جام صلح و صحت با اشتراک هشت تیم از سوی ریاست صحت عامه این ولایت در جمنازیوم ورزشی شهر هرات راه اندازی شد.

جام صلح و صحت هر ساله از سوی ریاست صحت عامه ولایت هرات با همکاری مالی نهاد های بین المللی در ولایت هرات برگزار می شود.

غلام سعید راشد رئیس صحت عامه هرات می گوید: هدف کلی این رقابت ها مبارزه با فلج اطفال یا پولیو در این ولایت می باشد.

وی افزود: در این رقابت ها تیم صحت عامه ، منتخب رسانه ها، معارف ، پیشکسوتان و چهار تیم دیگر اشتراک دارند.

او گفت: این رقابت ها به مدت پانزده روز میان دو گروه  ادامه خواهد داشت که در بازی نخست آن  تیم منتخب رسانه ها  و منتخب معارف به مصاف هم رفتند.

آقای راشد می گوید: تیم های منتخب رسانه ها و معارف در بازی نخست که در جمنازیوم ورزشی میرویس صادق برگزار شد دو بر دو مساوی شدند.

بنا به اظهارات وی قرار است از فردا در چمن ریاست صحت عامه هرات ادامه این بازی ها آغاز شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb