مقامات امنیتی در ولایت هرات می گویند  یک تبعه پاکستانی با یک عراده موترمملو از مواد منفجره که قصد داشت پس از وارد شدن در شهر هرات حمله انتحاری  از سوی سربازان پولیس ملی بازداشت گردید.

 عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید این شخص صبح روز یک شنبه  از منطقه زیر کوه ولسوالی شیندند هرات به قصد حمله انتحاری حرکت کرده بود که در مسیر راه ولسوالی ادرسکن از سوی سرباز پولیس و کارمندان ریاست امنیت ملی شناسایی و با چند کیلو گرام مواد منفجره – واسکت انتحاری و بعضی وسایل انفجاری بلفعل بازداشت گردید.

وی افزود هم اکنون این شخص در ولسوالی ادرسکن قرار دارد و قرار است عصر امروز جهت تحقیقات به ارگان های امنیتی شهر هرات سپرده شود.

بنا به اظهارات مقامات امنیتی شخص بازداشت شده اعتراف کرده یک تبعه پاکستانی می باشد و در مدارس دینی در آن کشور  اموزش حمله انتحاری را فراه گرفته است.

طی یک ماه گذشته سه حمله انتحاری در مسیر شاهراه هرات فراه صورت گرفته که باعث کشته و زخمی شدن چندین پولیس و افراد ملکی گردید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb