تیم فوتبال ولسوالی غوریان ولایت هرات از میان شانزده تیم قهرمان جام ولسوالی این ولایت گردید.

هر ساله جام ولسوالی های ولایت هرات از سوی آمریت ورزشی این ولایت به جهت شناسایی بهترین تیم فوتبال  ولسوالی های این ولایت برگزار می شود.

در هفتمین دور این رقابت ها تیم فوتبال ولسوالی غوریان این ولایت توانست با شکست دادن تیم فارسی در فینال این رقابت ها مقام اول را بدست بیاورد.

عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات می گوید: این رقابت ها از دو ماه بدین سو در چهار گروه  در استدویم ورزشی ورزشی هرات بین شانزده تیم جریان داشت.

وی می گوید: در این رقابت ها تیم ولسوالی غوریان مقام اول، فارسی دوم و تیم فوتبال ولسوالی شیندند با شکست دادن تیم تورغندی مقام سوم این رقابت ها را بدست آورد.

اقا جامی می گوید: حاجی عزیز از ولسوالی غوریان با هشت گل زده توانست آقای گل شود و کپ اخلاق این رقابت را تیم فوتبال ولسوالی اوبه از آن خود کرد.

در فینال این رقابت که با حضور بیش از پنج هزار تماشاچی برگزار شد از طرف تیم پی ار تی ایتالیا در هرات و آمریت ورزشی این ولایت برای برندگان این رقابت جوایزی توزیع شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb