داکتر محمد یوسف نورستانی به حیث والی جدید هرات از سوی اداره مستقل ارګان های محل تعین و روز یک شنبه پس از معرفی رسما به کارش آغاز کرد.

آقای نورستانی  قبلا به حیث سخنگو و رئیس دفتر مطبوعاتی اداره مؤقت , در زمان حکومت انتقالی به حیث وزیر آبیاری ومحیط زیست و پس از آن به صفت معاون اول وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

سید حسین انوری والی اسبق هرات در ابتدای این محفل با اشاره به کار کرد های سه ساله اش در هرات از تیم بازسازی ولایتی پی آر تی و آیساف که در جهت تامین امنیت و بازسازی با مردم هرات و حاکمیت وی همکاری کرده بودند تشکر کرد.

به گفته آقای انوری طی سه سال فعالیتش در هرات بیش از شش هزار و یکصدو پنجاه  پروژه مختلف در این ولایت مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون نیز چندین پروژه دیگر در حال کار است.

وی افزود: چهار پروژه عمده از جمله سرک پشتون پل ترغندی به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دالر  – پروژه خط آهن از استقامت ایران الی هرات به ارزش بیش از ۷۵ میلیون دالر – پروژه بند سلما به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر – و پروژه پوهنتون جدید هرات به ارزش ۴۰ میلیون دالر کار این پروژه ها هم اکنون نیز ادامه دارد.

بنا به اظهارات وی  در جریان سه سال گذشته  امنیت در اکثر ولسوالی های هرات تامین بوده و هیچ منطقه ای به دست گروه طالبان نیافته است.

سپس عبدالمالک صدیقی معاون ارگان های محل حکم تقرری داکتر محمد یوسف نورستانی والی جدید را هرات را قرائت کرد .

وی از مردم هرات خواست تا با والی جدید هرات همکاری داشته باشند.

بنا به اظهارات وی تبدیل مقامات محلی در ولایات افغانستان یک امر عادی و طبیعی می باشد.

وی با اینکه از سمت بعدی آقای انوری چیزی نگفت اما اظهار داشت که قرار است از سوی مقامات دولت مرکزی یک پست دولتی خوب برای آقای انوری والی اسبق هرات داده شود.  

همچنان داکتر یوسف نورستانی والی جدید هرات ضمن سخنرانی در این محفل از مردم و روسای ادارات دولتی این ولایت خواست تا در جهت بازسازی و ایجاد یک فضای مناسب با وی همکاری کنند.

وی اظهارات داشت که تاکنون کدام پلان دقیقی برای پیشبرد امور کاری در هرات تدوین نکرده و در آینده با هماهنگی مسوولین روسای ادارات دولتی و مردم هرات این کار انجام خواهد داد.

 اینکه آقای نورستانی آیا خواهد توانست بر مشکلات هرات که همانا نا امنی ، اختطاف، بیکاری ، پاین بودن سطح درامد مردم و دیگر معظله های فایق آید گذر زمان و فعالیت های وی به آن پاسخ خواهد داد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb