یکصد و پنجاه  هکتار زمین در مربوطات ولسوالی های آبکمری  ومقر ولایت بادغیس با حمایت مالی وتخنیکی دفتر نمایندگی همکاری های انکشاف بین المللی کشور اسپانیا ( آی سی ) مقیم این ولایت پسته کشت خواهد شد.

مسوولین دفتر آی سی می گوید : این برنامه که یک سال را در برخواهد گرفت  اخیرآ با تفاهم وزراعت ومالداری افغانستان راه اندازی شده که هدف آن توسعه ، بسط واحیا  جنگل پسته بادغیس  میباشد.

این مسوولان می گویند : هزینه دقیق این پروژه به دلیل گسترده بودن آن واضح نبوده ولی پول هنگفت دراین زمینه به مصرف خواهد رسید.

غلام سخی پیشتاز مسوول بخش تنظیم کمیته ها حفظ ؛احیا وانکشاف جنگل پسته ومشاور فنی ومسلکی آمریت عمومی جنگلات ریاست زراعت بادغیس از جانب دفتر آی سی می گوید :  این برنامه ، کاری خویش را عملآ در اول برج فبروری سال روان میلادی آغاز خواهند نمود.

آقای پیشتاز اضافه می کند : دفتری آی سی کارگاه آموزشی ( ورکشاپ ) سه روزه را غرض بلند بردن ارتقا ظرفیت های کاری ومعلومات مسکلی  اعضای رهبری کمیته های ۱۵ گانه حفظ ، احیا وانکشاف جنگل پسته را ه اندازه نموده است .

اعضای رهبری این شورا ها شامل رئیس ، معاون ومنشی کمیته های می گردد.

این منبع همچنان می افزاید : پروسه کشت پسته به دو گونه ای مستقیم ( زمین ) وغیرمستقیم (داخل پلاستیک)انجام خواهد شد.

به گفته آقای پیشتازه  تمام امکانات مالی وتخنیکی از سوی دفتر آ ی سی فراهم شده و بدسترس اعضای کمیته مذکور قرار خواهند گرفت.

گل محمد عارفی سرپرست ریاست زراعت ومالداری ولایت بادغیس می گوید : برنامه حفظ ،احیا وانکشاف جنگل پسته ولایت بادغیس با حمایت همه جانبه دفتر آی سی دولت اسپانیا در این ولایت راه اندازی گردیده و کاری آن توسط کمیته های مردمی محل اجراا خواهد شد.

آقای عارفی می افزاید : ۱۵ کمیته مذکورکه هر کدام آن از ۱۰ نفرباشندگان محل شکل گرفته ، برای نجات وانکشاف جنگل پسته چند ی پیش از جانب اداره زراعت ولایت بادغیس تشکیل گردیدند .

رئیس زراعت ومالداری ولایت بادغیس این حرکت وزارت زراعت ودفتر آی سی را موثرعنوان نموده و افزود است : دخیل نمودن باشندگان محل سبب کاهش تخریب جنگل پسته ولایت بادغیس در محل های مختلف  می گردد.

براساس معلومات ریاست زراعت و مالداری ولایت بادغیس افراد مشمول در کمیته های حفظ ،احیا ونگهداشت جنگل پسته بصورت مجانی و بدون دریافت کدام منفعت شخصی با آن اداره همکاری مینمایدند.

به گفته مسوولین دفتر آی سی در ولایت بادغیس قرار است این دفتر در سال ۲۰۰۹ میلادی فعالیت های بیشتری را در عرصه کشاورزی با همکاری اداره زراعت بادغیس با کشاورزان این ولایت به پیش ببرند.

باشندگان مناطق جنگل پسته ولایت بادغیس این اقدام وزارت زراعت و مالداری کشوررا به نفع باشندگان این منطقه دانسته اند.

رئیس محمد یک تن از اعضای رهبری کمیته های حفظ ، احیا ونگهداشت جنگل پسته می گوید: این اقدام دولت باعث خواهد شد که از تخریب خودسرانه جنگل جلوگیری شود و به مردم نیز از طریق این شورا ها اگاهی های موثر داده خواهد شد.

در عین حال شماری از اگاهان مردمی سازی حفاظت جنگل پسته را اقدام موثر دانسته ومی افزایند : اگر دولت در استقامت نظارت اش از خود کوتاهی نشان دهند عواقب نا مطلوب را در پیش خواهد داشت. شگوفه هرات 

https://www.facebook.com/heratpaperfb