بنیاد تشویقی ورزشکاران افغانستان به کمک مالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برای محبوسین ورزشکار در زندان عمومی حوزه غرب کمک کرد.
مسوولین محبس هرات می گویند در حال حاضر امکانات اکثر رشته های ورزشی برای محبوسین در این زندان آماده می باشد.
جنرال سکندرضایی رئیس بنیاد تشویقی ورزشکاران افغانستان می گوید: طی یک سال گذشته این دومین زندان است که از سوی آنها و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برای زندانیان کمک های ورزشی صورت می گیرد.
بنا به اظهارات وی برای آنعده از ورزشکاران زندانی در محبس زنانه و مردانه هرات لوازم ورزشی از سوی این بنیاد کمک شده است.
وی می گوید: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در تلاش است تا با کمک به تمام اقشار جامعه میزان اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهد.
وی افزود: قرار است در آینده نیز برای دیگر زندانیانی که مشغول آموزش رشته های مختلف ورزشی می باشند از سوی این بنیاد کمک گردد.
جنرال صادقی رئیس عمومی محابس حوزه غرب کشور می گوید: در حال حاضر زمین های بسکتبال، والیبال و دیگر رشته های ورزشی در محبس زنانه و مردانه درست شده و هر روزه زندانیان ورزشکار مشغول تمرین هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb