ولسوال تیوره ولایت غور در کمین افراد وابسته به گروه طالبان در نزدیک شهر چخچران مرکز این ولایت به قتل رسید و محافظش به شدت زخمی شد.

مقامات امنیتی ولایت غور با تائید این خبر می گویند محمد قاسم صدیقی ولسوالی تیوره این ولایت شام روز جمعه زمانیکه عازم چخچران جهت اشتراک در یک سیمینار جمع اوری اسلحه بود مورد حمله طالبان مسحل قرار گرفت.  

شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور می گوید: به اساس گزارشات رسیده چندین تن از افراد وابسته به گروه طالبان در این حمله بالای ولسوالی تیوره اشتراک داشتند.

بنا به اظهارات وی یک هئیت از چخچران مرکز این ولایت جهت رسیدگی به این قضیه به محل اعزام شده است و هم اکنون نیروهای پولیس جهت تعقیب عاملین این رویداد به محل درگیری می باشند.

در عین حال عبدالحى خطیبى سخنگوى والى غور موجودیت سلاح در دست افراد غیر مسوول را عامل بروز چنین حوادث در آن ولایت عنوان کرد.

بنا به اظهارت وی طی یک سال گذشته ولسوال – قوماندان – قاضی و حارنوال ولسوالی شهرک ولایت غور و چندین پولیس ملی  در کمین مخالفین مسلح دولت به قتل رسیدند.

تاکنون مسوولیت قتل ولسوال ولسوالی تیوره ولایت غور را  کدام گروه ای به دوش نگرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb