مسابقات ورزش ووشو، بین ورزشکاران هرات راه اندازی شد.

این مسابقات زیر ۱۵ سال در دو بخش تالوفرم و سان شو مبارزه- طبق پلان کاری سال ۱۳۸۹ فدراسیون ووشوی ولایت هرات، با شرکت ۱۰۰ ورزشکار از باشگاه های ووشو هرات،  در سالون ورزشی عاشقان خدا در دو گروه سنی،  برگزار گردید.

عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات می گوید: هر ساله مسابقات ووشو در هرات با اشتراک تیم های این رشته ورزشی برگزار می شود.

به گفته وی در این مسابقات از ورزشکاران موفق تقدیر شد و این نتایج بدست آمد.

چانگ تالو: وزیراحمد کروخی مقام اول و محمد عثمان قاریزاده مقام دوم.

دائو شو: وزیراحمد کروخی مقام اول و محمد عثمان قاریزاده مقام دوم.

تای چی چوان: جاوید فوشنج مقام اول.

نان چوان: نعمت الله حسن زاده مقام اول، شفیع احمد مقام دوم، رفیع احمد مقام سوم و محب الله مقام چهارم.

بخش سان شو زیر دوازده سال:

وزن اول، حمیدالله مقام اول و علی احمد مقام دوم.

وزن دوم: محسن رضائی مقام اول، حبیب الله مقام دوم و نوید مقام سوم.

وزن سوم: ابراهیم محمد زاده مقام اول، عباس حسینی مشترک با شهرام رحمانی مقام دوم و محمد آصف و مهدی احمدی و فهیم مشترک مقام سوم.

وزن چهارم: مرتضی دادخواه مقام اول، شریف احمد کروخی مقام دوم و امید احمدی و بصیر احمد علیزاده مقام سوم.

وزن پنجم: حسن رضائی مقام اول، نصیر احمد مقام دوم و ابوالفضل رحیمی و شهرام مشترک مقام سوم.

وزن ششم: حنیف رضائی مقام اول ، حمید مقام دوم و جاوید مقام سوم.

وزن هفتم: بشراحمد مقام اول، ذبیح الله مقام دوم و عصمت الله مقام سوم.

زیر پانزده سال:

وزن اول: عبدالودود جمشیدی مقام اول، مهدی خاوری مقام دوم و علی احمد مقام سوم.

وزن دوم: فیروز احمد مقام اول ، آیت الله مقام دوم و محمد رفیع مقام سوم.

وزن سوم: حامد مقام اول، حفیظ الله مقام دوم و وحید احمد احمدی مقام سوم.

وزن چهارم: سید نصرت مقام اول ، کاظم احمدی مقام دوم و فرهاد شیرزاد مقام سوم.

وزن پنجم: نوراحمد امیری مقام اول ، عبدالواسع مقام دوم و علی احمد مقام سوم.

وزن ششم: محمد شفیع سخا مقام اول ، علی محمودی مقام دوم و بسم الله مقام سوم.

وزن هفتم: محمد عارف مقام اول و حمید الله مقام دوم.

همچنان تیم ووشو انجمن خالقی عضو فدراسیون ووشو ولایت هرات بنا به دعوت انجمن چوای لی فت پاکستان برای شرکت در مسابقات جوای لی فت ووشو (کونگ فوچینی) کشور پاکستان سفر نموده بودند، چند روز قبل با موفقیت و با کسب هفت مدال طلا و سه مدال نقره به ولایت هرات برگشتند.

در این مسابقات در وزن اول: امید حسینی مقام اول مدال طلا.

وزن دوم: رفیع الله انوری مقام اول مدال طلا.

عزیز احمد نوری مقام دوم مدال نقره.

وزن سوم: مصطفی مقام اول مدال طلا و محمد تمیم مقام دوم مدال نقره.

وزن چهارم: سیدنذیرمقام اول مدال طلا و نصیراحمد رضائی مقام دوم مدال نقره.

وزن چهارم: سید علی هاشمی و محمد ناصر امیری مشترک مقام اول مدال طلا.

وزن ششم: استاد حمید خالقی اول مدال طلا.

https://www.facebook.com/heratpaperfb