تیم فوتسال رسانه های ولایت هرات دریک دیداردوستانه مقابل پیشکسوتان این ولایت  درجمنازیوم ورزشی میرویس صادق به میدان رفت.

پیشکسوتان ولایت هرات دریک رقابت نزدیک تیم نوتشکیل رسانه ها را بانتیجه ی شش بر هشت شکست دادند.

مسئولان رسانه های این ولایت درصددآن اند تا ترتیب بهتری را برای تداوم تمرینات این تیم طرح ریزی کنند.

تشکیل این تیم علاقمندی مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت را به همراه داشته تا زمان دیداراین مسابقه درجریان بازیهای همبستگی میان چندولایت مختلف کشور درداخل ستدیوم ورزشی اعلان شده است.

احمدقدیرجویا رئیس فدراسیون فوتبال ولایت هرات ازاین اقدام رسانه ها قدردانی نموده واین حرکت را نزدیکی بیشترمیان جامعه ورزشی ورسانه ها دانست.

تیم رسانه های ولایت هرات درحالی به مصاف پیشکسوتان رفته است که یک هفته بیشترازعمراین تیم نمیگذرد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb