انتخابات فدراسیون تکواندوی ولایت هرات با حضور نماینده والی ، امنیت ملی و شماری از ورزشکاران این رشته ورزشی در جمنازیوم ورزشی شهید میروس صادق برگزار شد.

در این انتخابات عبدالصبور روف به حیث رئیس جدید این فدارسیون انتخاب شد.

سرانجام بعد از گذشت یک ماه از انتخابات جنجالی فدارسیون تکواندوی ولایت هرات و  بر اساس تقاضای امریت ورزشی و تائید کمیته المپیک کشور انتخابات بار دیگر برگزارش شد.

عبدالقیوم جامی امر ورزشی هرات می گوید :در این انتخابات که شماری از استادان این رشته ورزشی حضور با رای اکثریت عبدالصبور روف به حیث رئیس جدید رشته تکواندو انتخاب شد.

وی می گوید:  حدود هشتاد درصد از تکواندو کاران هرات خواهان برگزاری انتخابات مجدد بودند که پس از درخواست از کمیته ملی المپیک این کار با حضور نماینده مقام ولایت و ریاست امنیت ملی هرات برگزار شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb