جام انتخاباتی تیم منتخب هندبال ولایت هرات با اشتراک چهار تیم در جمنازیویم شهید میرویس در شهر هرات برگزار گردید.

مسوولین آمریت ورزشی می گویند: این مسابقات به جهت بالا بردن ظرفیت ورزشکاران نیز راه اندازی شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

آمر ورزشی در ولایت هرات می گویند برای نخستین بار فدراسیون ورزشی هندبال فعالیت خود را در این ولایت آغاز کرده است.

عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات می گوید: از چندی بدین سو یک تیم هندبال به همکاری فدراسیون این رشته ورزشی جهت آموزش ورزشکاران هندبال هرات از کابل به این ولایت سفر کرده است.

وی افزود: این جام به مدت سه روز ادامه خواهد داشت که در آن تیم های میهن ، اریبا و سمندر از هرات و یک تیم از کابل نیز شرکت خواهند داشت.

در همین حال مسوول فدراسیون هندبال در هرات می گویند: قرار است پس از این تمرینات ورزشکاران هندبال به صورت دوامدار در جمنازیوم ورزشی شهید میروس شهر هرات جریان داشته باشد.

مسوولین ورزشی در هرات می گویند در حال حاضر ۳۳ رشته ورزشی در این ولایت  فعالیت دارند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb