مقامات محلی در ولایت هرات می گویند به دلیل نبود علوفه و شیوع یک بیماری ناشناخته در میان مواشی در برخی ولسوالی های این ولایت تاکنون بیش از ۳۰۰۰ هزار راس مواشی تلف شده است.

مسوولین کمیسیون ضد حوادث در حوزه غرب افغانستان با اظهار نگرانی از این وضعیت می گویند :هم اکنون نیز جان هزاران راس مواشی با فراه رسیدن فصل زمستان و شیوع بیشتر این بیماری کشنده در خطر تلف شدند قرار دارد.

محمد موسی مصباح رئیس کمیسیون ضد حوادث در حوزه غرب کشور می گوید: در صورتیکه دولت و نهاد های کمک کننده همچنان در این قسمت بی توجه ای نشان بدهند دهاقین و مال داران در این ولایت به شکست جدی اقتصادی مواجه خواهند شد.

با این حال رئیس زراعت ولایت هرات می گوید تلاش ها برای مهیا کردن علوفه حیوانی برای مواشی و همچنان مقابله با بیماری که در میان مواشی در این ولایت شیوع پیدا کرده است جریان دارد.

پیش از این ولسوال گلران ولایت هرات از تلف شدن بیش از یک هزار راس مواشی پس از مبتلا شدن به بیماری چرمک یا لیور سیروز خبر داده بود.

غلام فاروق مجروع ولسوال گلران می گوید طی سال گذشته پس از شیوع بیماری چرمک تاکنون ۴۶ تن به شمول زنان و اطفال جان باختند و بیش از ۳۰۰ تن دیگر هم اکنون مبتلا به این بیماری می باشند. شگوفه

https://www.facebook.com/heratpaperfb