یک ذخیره گاه بزرگ مهمات مخالفین دولت روز جمعه در ولایت هرات از سوی نیروهای  امنیتی افغان و آیساف کشف و از بین برده شد.

مقامات مسوول میگویند این ذخیره گاه در جنوب شهر هرات در یک منطقه غیر مسکونی کشف شده است که در آن بیش از یک تن مهات جاسازی شده بود.

دگروال غلام فاروق نعیمی فرمانده لوای اول اردوی ملی در غرب افغانستان میگوید مخالفین دولت از این مهمات در انجام حملات انفجاری بالای کاروان های قوای افغان و ائتلاف استفاده میکردند.

وی افزود این ذخیره گاه بزرگ مهمات به کمک نیروهای ایسف و اردوی ملی بعد از پاکسازی منطقه از وجود مردم ذریعه انفجار از بین برده شد.

گفتنیست در جنوب شهر هرات ولسوالی های  شیندند و گذره  از جمله مناطق نا امنی به شمار میروند که به گفته مقامات افغان اکثر نا امنی ها و حملات موشکی و انتحاری بالای کاروانهای قوای خارجی و نیروهای افغان در شهر هرات از همین دو ولسوالی که چندین گروه مخالفین و ناراضیان دولت در آن فعالیت دارند سازماندهی میشود.    سادات

https://www.facebook.com/heratpaperfb