مقامات محلی در ولایت نیمروز می گویند به اتهام اختطاف ۵ تن از کارمندان افغان سه موسسه امداد رسانی در آن ولایت۶ تن را بازداشت نمودند.

سه تن از افراد اختطاف شده در موسسه غیر دولتی wfp و موسسه ncc کار میکردند و۲ تن دیگر شان کارمندان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز بودند.

غلام دستگیر آزاد والی نیمروز میگوید این افراد حدودا یک هفته قبل جهت توزیع مواد غذایی در مقابل کار به ولسوالی کنگ ولایت نیمروز رفته بودند که در مسیر راه از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند.

وی افزود:در بررسی های اولیه ارگان های امنیتی این ولایت تا کنون ۶ تن به شمول یک طالب به اتهام دست داشتن در اختطاف این افراد دستگیر شدند که تحقیقات از نزدشان جریان دارد.

والی نیمروز اضافه کرد : آدم ربایان از خانواده های افراد اختطاف شده جهت رهایی آنها پول درخواست کرده اند.

بنا به اظهارات وی نیروهای امنیتی ولایت نیمروز به صورت جدی تلاش می کنند تا این ۵ کارمند افغان موسسات امداد رسانی آن ولایت  را از قید آدم ربایان آزاد نمایندتنها هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb