متهم به قتل

متهم به قتل

یک سرباز پوسته امنیتی قریه جبریل ولسوالی انجیل ولایت هرات که چندی قبل همسر و پسرش را توسط تفنگ به قتل رسانده بود در محکمه ابتدایی نظامی در شهر هرات محکوم به اعدام شد.

 

برید جنرال جان محمد اسلمی رئیس محکمه نظامی ولایت می گوید بر اساس شواهد به دست آمده و اعترافات خود احمد نام وی زریه  یک میل سلاح کلاشنیکوف همسرش زهراه و حسین پسرش را پس از اینکه با آنها جنجال لفظی می کند با ضرب گلوله به قتل رسانده است.  

وی می گوید قبلا نیز احمد نام به قتل همسر و پسرش اعتراف کرده بود و جریان محکمه علنی نیز شخص قاتل به جرم خود اعتراف کرد و مدعی شد که در اثنای انجام  قتل حالت عادی نداشته است.

بنا به اظهارات وی احمد نام که رتبه ساتمن دارد سرباز پوسته امنیتی در قریه جبریل ولسوالی انجیل ولایت هرات بود که دو ماه قبل همسر و پسرش را به قتل رسانده بود.

در جریان محکمه ابتدایی علنی احمد نام می گوید که همسرش را به این دلیل به قتل رسانده بود که بدون در جریان گذاشتن وی از خانه بیرون شده بود.

وی می گوید زمانی که پسرش مانع این قتل مادرش شد وی را نیز به قتل رساند و از منطقه فرار کرده بود.

محمد جمعه ۲۲ ساله فرزند احمد می گوید پیش از این نیز چندین بار مادرش از سوی پدرش که معتاد به مواد مخدر می باشد به شدت لت کوب شده بود.

وی از قضات محکمه خواهان اعدام پدرش به دلیل قتل مادر و برادرش گردید.

این محکمه ابتدایی علنی ا اشتراک مسوولین قوماندانی امنیه ولایت هرات و خبرنگاران در قوماندانی امنیه برگزار گردید.

بریدجنرال جان محمد اسلمی رئیس محکمه نظامی ولایت می گوید احمد نام به نسبت ارتکاب قتل همسر و پسرش مطابق ماده ۳۹۶ قانون جزا از سوی هئیت قضایی مجرم شناخته شد و محکوم به اعدام گردید.

 وی افزود در صورتیکه شخص مجرم و وکیل مدافع آن به حکم قضات محکمه ابتدایی قناعت نداشته باشند می توانند در دو محکمه دیگر دلایل و اسناد خود را در این زمینه مطرح کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb