[nggallery id=29]

تیم بازسازی ولایتی پی ار تی ایتالیا مقیم ولایت هرات یک تن مواد غذایی و پوشاک را برای بیش از چهارصد زندانی در محبس زنانه هرات کمک نمود.

قوماندان تیم پی ار تی ایتالیا در هرات می گوید: این کمک ها به سلسله کمک های قبلی دولت ایتالیا برای مردم افغانستان صورت گرفته است.

وی می گوید: طی سال جاری تعمیر محبس زنانه ولایت هرات از سوی تیم بازسازی ولایتی پی ار تی ایتالیا به ارزش پنجصد هزار یورو ساخته شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb