کنفرانس مطبوعاتی

کنفرانس مطبوعاتی

نماینده گان مردم هرات در ولسی جرگه امروز در حضور خبر نگاران گفتند که هیات اعزامی حکومت به ولایت هرات قبول نموده است که درآن ولایت  بی امنی و بی کفایتی در بین مسوولین وجود دارد وباید اصلاحات صورت گیرد .

 

 

 

 

عزیز احمد نادم نماینده مردم هرات ضمن انتقاداز اظهارات اخیر صبغت الله سنجررییس پالیسی دفتر رییس جمهورگفت )): اینکه رییس پالیسی دفتر رییس جمهورحرفهای نمایندگان ملت را راجع به وضع امنیتی هرات بی اساس خواند باید سبکدوش گردد.))

به گفته او اگر رییس جمهور واقعا به ملت احترام دارد بایدسنجر را ازمقامش برکنار سازد.

نادم افزود که حکومت هیچ وقت نمی خواهد زیر بار پارلمان برود ودراین دور خواست نماینده ها برحق بود زیرا حکومت آنرا پذیرفته است.

نادم علاوه نمودکه آنها میخواهند، دیگر باج گیری های سیاسی با ملت صورت نگیرد و حقایق به موضوعات سیاسی مبدل نشوند.

به گفته وى این نوع برخورد های دو گانه یی که از جانب حکومت صورت می گیرد باعث شده که فاصله میان ملت و دولت به وجود آید.

ازسوی دیگر منیر منگل معین وزارت داخله که در راس هیات اعزامی حکومت به اساس حکم رییس دولت به خاطر بررسی اوضاع امنیتی  هرات ،تهیه گزارش در مورد مشخص نمودن عوامل حوادث ،علت ازدیاد اختطاف هاواینکه چرابد امنیها ازدیاد یافته به هرات رفته بود به نماینده گان گفت:(( در هرات بی امنی است اختطاف است ومردم به تنگ آمده اند مردم هرات فقط امنیت می خواهند و به خاطر آوردن امنیت بهتر در آنجا باید یک سلسله اصلاحات صورت بگیرد .))

نماینده گان هرات در ولسی جرگه گفتند اعتصاب شان جهت سیاسی ندارد و خواهان برکناری شخص مشخص درساختار هیات رهبری هرات نیستند.

به گفته این نماینده گان مردم و نماینده گان هرات و مقامات حکومتی به این نتیجه رسیده اند که ترکیب فعلی رهبری در هرات توان مبارزه با او ضاع امنیتی فعلی را ندارند.

نماینده گان علل نا امنی را کمبود نیرو های امنیتی خوانده افزودند که تنها افزایش نیرو های امنیتی مشکل را حل نمی کند بلکه افراد توانمند ضرورت است تا از امکانات خود برای آوردن امنیت استفاده نمایند .

قابل یاد آوریست که صبغت الله سنجر رئیس حزب جمهورى خواهان افغانستان ورئیس دفتر پالیسى ریاست جمهوری گفته های نماینده گان هرات در ولسی جرگه را مبنی بر بی امنی در آن ولایت بی اساس خوانده بود . 

https://www.facebook.com/heratpaperfb