درحالیکه همه روزه در اکثر مناطق افغانستان از ناامیدی مردم برای مشارکت در انتخابات صحبت میشود اما در ولایات حوزه غرب بر خلاف سالهای قبل تمایل زنان برای اشتراک در انتخابات بیشتر شده است.

امسال از جمله سه صدو چهل یک کاندید شواراهای ولایتی  حوزه غرب  پنجاه ویکتن انان را زنان تشکیل میدهد.

مسوولین کمیسون مستقل انتخابات در زونغرب میگویند تمایل زنان برای راه یافتن در شوراهای ولایتی این حوزه نمایانگر بلند رفتن سطح اگاهی سیاسی زنان میباشد.

ابراهیم فروزش رئیس این کمیسیون حضور زنان را در سطح این حوزه برای راه یافتن در شوراهای ولایتی قابل ملاحظه میداند.

به گفته وی رقم پنجاه ویک نفری کاندیدان شوراهای ولایتی در غرب کشور نشان دهنده بلوغ سیاسی زنان این حوزه میباشد.

در عین حال سیدعلم اسحاقزی مسوول نمایند گی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بادغیس میگوید با توجه به افزایش نا امنی ها در انولایت شمار کاندیدان زن برای شواری ولایتی در انولایت نسبت به دور اول چهار درصد افزایش یافته است.

به گفته وی در دور اول سه تن از زنان انولایت خود را در شورای ولایتی کاندید کرده بودند که در این دور این رقم به یازده تن افزایش یافته است.

عبدالولی حمیدی مسوول کمیسیون انتخابات در ولایت فراه  میگوید در این دور  نسبت به دور اول رقم خانم های کاندید برای شورای ولایتی  در فراه تفاوت چندانی ندارد.

وی میگوید از جمله سی و چهار کاندید شورای ولایتی شش تن شانرا زنان تشکیل میدهد که از این جمله فقط سه تن شان با بدست اوردن اکثریت ارا به شورای ولایتی انولایت راه خواهند یافت.

با این حال شماری از فعالان امور زنان در ولایت هرات میگویند بلند رفتن سطح آگاهی زنان و فعالیت زنان در دور اول شوراهای ولایتی , مجلس سنا و مشرانوجرگه باعث افزایش علاقه مندی زنان برای مشارکت در انتخابات و کاندیدشدن انها برای راه یافتن در شوراهای ولایتی میباشد.

لیلما نعمانی معاون امور زنان هرات میگوید عملکرد و فعالیت زنان طی پنج سال اخیر باعث رشد وارتقای ظرفیت زنان کشور شده و در این دور شمار زیادی از زنان به این حقیقت پی برده اند که دیگر باید خود شان دست بکار شده و سرنوشت خویش را رقم بزنند.

وی حضور زنان در عرصه های سیاسی , اجتماعی وفرهنگی را امر ضروری و فعالیت این قشر از جامعه را همگام با مردان لازمی  میداند.

خانم نعمانی شمار زنان کاندید در شوراهای ولایتی  حوزه غرب کشور را ارزشمند و قابل توجه میداند.

درحالی از افزایش شمار کاندیدان زن و علاقه مندی انها برای راه یافتن در شوراهای ولایتی صحبت میشود که  هنوز هم زنان در برخی از  ولایات کشور از مشارکت در مسایل سیاسی و اجتماعی محروم اند و دروازه مکاتب نیز بر  روی انان مسدود میباشد.

به باور کارشناسان ,  افزایش نا امنی و تهدید های روز افزون مخالفین دولت ممکن است مانع اشتراک زنان  در انتخابات در شماری از ولایات کشور گردد. گزارش از سیدعبدالله سادات

https://www.facebook.com/heratpaperfb