کار ساختمانی سه پروژه انکشافی و عام المنفعه از سوی برنامه همبستگی ملی به هزینه هشت ملیون نه صدونود هزارافغانی  درولسوالی غوریان ولایت هرات آغاز گردید.

لیدا احمدی مسوولی مطبوعاتی برنامه همبستگی ملی در حوزه غرب کشور می گوید :این پروژه ها شامل  سه شبکه برق رسانی میباشد که در آن ۳۲۹۸۹ مترلین،۸۹ پایه کانگریتی،۵۷ عدد صندوق و۴۸۵ عددمیتراستفاده خواهدشد.

وی افزود : پروژه های مذکور در قریه جات قلات قاضی،زنگی صباح قلعه شرقی، و روشنان مسجد مربوط به ولسوالی غوریان ولایت هرات میباشد.

 بنا به اظهارات وی این سه پروژه در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

مسوولین برنامه همبستگی ملی در حوزه غرب افغانستان می گویند طی یک سال جاری ده ها پروژه عام المنفعه در نقاط مختلف ولایات هرات ، بادغیس فراه و غور مورد بهره برداری صورت گرفته و هم اکنون نیز چندین پروژه دیگر تحت کار قرار دارند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb