همزمان با روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر مقامات محلی هرات از موجودیت بیش از پنجاه هزار معتاد در این ولایت خبر داده اند.

  سخنگوی والی هرات می گوید صفر اعلام شدن این ولایت از کشت زار های مواد مخدر تاثیر مستقیمی بر کاهش تعداد معتادین خواهد داشت.

در عین حال نبود مراکز تداوی معتادین در چوکات دولت یکی از نگرانی های عمده مقامات محلی هرات است.

مقامات محلی در ولایت هرات می گویند: پس از تلاش های که از سوی ارگان های امنیتی به همکاری مردم صورت گرفت با تخریب حدود یک هزار جریب زمین کشت شده کوکنار این ولایت عاری از کشت زارع مواد مخدر اعلام شد.

 نقیب آروین سخنگوی والی هرات می گوید:در محفلیکه به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر در شهر هرات برگزار شد رسما والی هرات این موضوع را اعلام نمود.

 وی افزود: بر اساس آمار ارایه شده در حال حاضر موجودیت بیش از پنجاه هزار معتاد که شش فیصد آن را زنان تشکیل می دهد از عمده ترین نگرانی ها در هرات می باشد.

بنا به اظهارات وی :مهم ترین مشکلی که در این راستا وجود دارد نبود مراکز تداوی معتادین است.

وی علاوه کرد در حال حاضر در ولایت هرات سه مرکز تداوی معتادین موجود است که ظرفیت آنها بسیار کم است و این مراکز مربوط نهاد های خصوصی می باشد.

وی می گوید: اخیرا مقامات محلی هرات در خواست ایجاد سه مرکز تداوی معتادین را جهت کاهش آمار مبتلایان به مواد مخدر از دولت مرکزی نمودند.

 سخنگوی والی هرات ، فقر اقتصادی و بیکاری را از عمده ترین عوامل مبتلا شدن به مواد مخدر عنوان می کند.

 با این حال عده ای از کارشناسان می گویند : بیش از شصد درصد از معتادین در هرات افرادی هستند که از کشورهای همسایه بخصوص ایران وارد کشور شدند.

این افراد می گویند تا زمانیکه مراکز بزرگ معتادین در هرات ایجاد نشوند در آینده همچنان متعادین به مواد مخدر افزایش خواهند یافت.

با این حال سوال اینجاست با اینکه از سه سال بدوین سو مقامات محلی هرات همواره  از نبود مراکز تعداوی معتادین اظهار نگرانی  نکرده اند  چرا تاکنون دولت موفق به ایجاد این مراکز نشده است.

هرات به دلیل داشتن مرز مشترک با کشور های ایران و ترکمنستان جایگاه قاچاق مواد مخدر از سوی بانده های مافیایی محسوب می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb