پنج میدان ورزشی در پنج  مکتب دختران ولایت هرات از سوی موسسه یونسف احداث خواهد شد.

 آمر ورزشی معارف هرات با ذکر این مطلب می گوید: قرار در بخش ترانسپورت و لباس ورزشی نیز از سوی این موسسه به شاگردان ورزشکار معارف توزیع شود.

مسوولین ریاست معارف در ولایت هرات می گویند پس از گفتگو های که با استادان تربیت بدنی معارف از سوی مقامات یوسف صورت گرفت قرار  بر این شد تا در اینده نزدیک در بخش احداث میدان های ورزشی ، انتقالات ورزشکاران و دیگر نیازمندی های دختران ورزشکار معارف از سوی آن کمک صورت گیرد.

فریدون طاهری آمر ورزشی معارف هرات می گوید : در صورتیکه که کمک های وعده داده شده از سوی یونسف تحقق یابد مشکلات دختران ورزشکار از ناحیه کمبود میدان های ورزشی و دیگر نیازمندی های آنها رفع خواهد شد .

 وی افزود در حال حاضر اکثر مکاتب هرات با کمبود و نبود یک مکان درست ورزشی مواجه هستند.

با این حال دختران ورزشکار در معارف هرات نبود جمنازیوم های ورزشی سرپوشیده را یکی از عمده ترین نیازمندی های خود عنوان می کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb