مقامات محلی در ولایت بادغیس می گویند: چهار تن از کارمندان یک شرکت راه سازی خصوصی در ولسوالی مغور این ولایت از سوی افراد وابسته به گروه طالبان اختطاف شده اند.

محمد ایوب نیازیار قوماندان امنیه این ولایت می گوید افراد اختطاف شده کارمندان شرکت راه سازی حنظله که مسوولیت بازسازی سرک ولسوالی مغور را به دوشت داشت می باشند.

وی افزود: افراد ربوده شده  که همه افغان هستند عصر روز جمعه زمانیکه عازم قلعه نو مرکز این ولایت بودند از سوی مخالفین مسلح دولت اختطاف شدند.

 بنا به اظهارات وی  بر اساس معلومات ارگان های کشفی افراد ربوده شده هم اکنون در مناطق کوهستانی ولسوالی مغور در نزد طالبان به سر می برند.

 در عین حال عبدالغنی صابری معاون ولایت بادغیس می گوید تلاش ها با همکاری بزرگان محل برای رهایی کارمندان ربوده شده سرک سازی از چنگ طالبان جریان دارد.

وی افزود : این کارمندان شرکت سرک سازی بدون در جریان گذاشتن مقامات امنیتی به ولسوالی مغور رفته بودند که در اثنای برگشتند طالبان آنها را اختطاف کردند.

 پیش از این افراد طالبان چهار تن از کارمندان یک شرکت سرک سازی خصوصی را در ولسوالی قورماچ این ولایت نیز اختطاف کردند که یکتن شان را کشته و دوتن دیگر آنان را پس از گذشته بیست روز رها کردند.

تاکنون هیچ گروه ای مسوولیت اختطاف این کارمندان سرک سازی را در ولایت بادغیس به دوشت نگرفته است. ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb