مقامات امنیتی در حوزه غرب افغانستان میگویند در جریان یک عملیات نظامی از سوی نیروهای ائتلاف و قطعه کوماندوی اردوی ملی در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک تن از افراد وابسته به گروه  طالبان کشته و پنج تن دیگر آنان بازداشت شدند.

دگروال زین الدین قوماندان کندک کماندوی اردوی ملی در حوزه غرب افغانستان می گوید: نیمه های شب یک شنبه عملیات نظامی به همکاری مشترک نیروهای قطعه کماندوی اردو ملی و ائتلاف در منطقه بخت آباد زیر کوه شیندند به جهت از بین بردن مواضع گروه طالبان آغاز گردید.

وی افزود: در این عملیات یکتن از مخالفین مسلح دولت کشته و پنج تن دیگر انان با مقداری جنگ افزار بازداشت شدند.

بنا به اظهارات وی :در این عملیات به نیروهای ائتلاف و اردوی ملی هیچ آسیبی نرسید و از افراد بازداشت شده تحقیقات آغاز گردیده است.

با اینکه قوماندان قطعه کماندوی اردوی ملی در غرب کشور کشته شدن افراد ملکی را در این عملیات نظامی رد می کند با این حال عده ای از باشنده گان محل در آن منطقه مدعی هستند که یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر را نیروهای ائتلاف با خود برده اند.

حاجی بصیر یکتن از باشنده گان منطقه زیر کوه می گوید: طی هفته گذشته این سومین بار است که نیروهای ائتلاف و اردوی ملی دست به عملیات نظامی در آن منطقه می زنند .

وی افزود : در جریان هر سه عملیات افراد غیر نظامی از سوی نیروهای ائتلاف کشته و برخی آنان بازداشت می شوند که بعد از دو یا سه روز دوباره رها می گردند.

وی از مقامات دولت مرکزی خواست جلو عملیات های خود سرانه نیروهای ائتلاف در آن ولسوالی را بگیرد.

شریف احمد یکتن دیگر از باشنده منطقه زیرکوه در یک تماس تلفونی می گوید: که افراد طالبان منطقه بلوک پاین تجمع کرده بودند و به این خاطر نیروهای ائتلاف و اردوی ملی عملیات نظامی را انجام دادند.

بنا به اظهارات وی تا زمانیکه مردم با دولت همکاری نکند امنیت به آسانی تامین نخواهد شد.

در عین حال یکتن ازقوماندان های محلی گروه طالبان در ولسوالی شیندند می گوید در جریان عملیات نظامی نیروهای ائتلاف و اردوی یک غیر نظامی کشته و سه تن دیگر را نیروهای دولتی با خود بردند.

وی کشته و اسیر شدن افراد وابسته به گروه طالبان را از سوی نیروهای ائتلاف و اردوی ملی در ولسوالی شیندند رد کرد.

ث هرات

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb