مقامات محلی در ولایت فراه از بازداشت هشت تن به اتهام همکاری با مخالفین مسلح دولت و سرقت مسلحانه خبر می دهند.

روح الامین والى فراه می گوید این افراد طی یک  عملیات یک شنبه  از سوی پولیس و امنیت ملى در منطقۀ پُشت کوه ولسوالى قلعۀ کاه ، بازداشت شده اند.

وی افزود : از چندی بدین سو این هشت تن به اتهام جرایم مختلف تحت تعقیب ارگان  های امنیتی قرار داشتند.

بنا به اظهارات وی از  نزد هشت فرد بازداشت شده سه میل کلاشنکوف، یک میل چهل تیره ،یک بالون مواد انفجاریه، ٢٠ کیلو گرام تریاک و یک عراده موتر پیک اپ  بدست آمده است.

والی فراه می گوید این افراد جهت تحقیقات به ارگان های قضایی سپرده شده اند.

روح الامین اضافه کرد  در عملیات جداگانۀ ارگان های امنیتی این ولایت در منطقه ولسوالی قلعه کاه ولایت فراه یک مرد بیست و پنج ساله که چندی  قبل اختطاف شده بود از دست رباینده گان آزاد شد.

وی علاوه کرد جوان ربوده شده  بخاطر پول از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فراه اختطاف شده بود و در حالى نجات داده شد که  در یک زیر زمینى بسیار  نگهدارى میشد و دستها و پاهایش نیز  با زنجیر بسته شده بود.

مقامات امنیتی فراه می گویند رباینده گان با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار شدند اما تحقیقات در این زمینه از سوی پولیس همچنان ادامه دارد. ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb