ریاست امنیت ملی ولایت هرات با نشر یک اعلامیه خبری از کشف یکمقدار مواد انفجاریه در ولسوالی انجیل این ولایت و ده ها کیلو گرام مواد مخدر در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه خبر می دهد.

در این اعلامیه خبری امده است که افراد وابسته به گروه طالبان حدود ده کیلو گرام مواد انفجاریه نوع تروطیل را در یک بوری در ساحات ولسوالی انجیل جهت انجام حملات انفجاری جای سازی کرده بودند.

اعلامیه می افزاید : پس از کشف مواد انفجاریه از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی از یک انفجار بزرگ در ولسوالی انجیل جلوگیر شد اما تاکنون کسی به اتهام این قضیه بازداشت نشده است.

همچنان در این اعلامیه خبری امده است که  بیش از۵۵ کیلو گرام مواد مخدر نوع کریستال که قاچاقچیان قصد انتقال آن را به کشور ایران داشتند در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه کشف و ضبط گردیده است.

به نقل از این اعلامیه خبری  به اتهام قاچاق مواد مخدر کشف شده یک تن به اسم عبدالکریم باشنده شهر هرات بازداشت شده و تحقیقات از وی آغاز گردیده است.

طی یک ماه گذشته بیش از هشتصد کیلو گرام مواد مخدر از سوی ارگان های امنیتی هرات کشف و ضبط گردید.

مقامات در این ولایت می گویند به دلیل اینکه هرات با کشور های ایران و ترکمنستان سرحد مشترک دارد از سوی قاچاقچیان و بانده های مافیایی جایگاه قاچاق مواد مخدر محسوب می شود. ث هرات

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb