ریاست امنیت ملی ولایت هرات با نشر یک اعلامیه خبری از بازداشت پنج تن به اتهام آدم ربایی در این ولایت  خبر داد.

در این اعلامیه خبری آمده است که افراد بازداشت شده با استفاده از یونفورم پولیس ملی از یک سال بدین سو مشغول آدم ربایی در این ولایت  بودند.

اعلامیه می افزود : پانزده روز قبل ادم ربایان حاجی محمد یکتن از تاجران هرات را از منطقه بکر آباد شهر هرات  اختطاف و  به جایی نا معلومی انتقال داده بودند.

در این اعلامیه آمده است که اختطاف گران از فامیل فرد ربوده شده مبلغ ۳۰۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی را در بدل رهایی وی تقاضای کرده بودند.

بر اساس این اعلامیه پس از اینکه شماره های پنجاه هزار دالر امریکایی از سوی ریاست امنیت ملی ثبت گردیده به جهت رهایی حاجی محمد به رباینده گان داده شد و فرد ربوده شده از سوی اختطاف گران آزاد گردید.

گفته می شود اختطاف گران از منطقه گرده پارک که در مقابل ساختمان ولایت هرات موقعیت دارد از یک خانه مسکونی بازداشت و از نزد آنها بیش از ۷ هزار دالر امریکایی – یک میل سلاح  کلاشینکوف – یک پایه مخابره – یک میل تنفگ امبرلیس – یک جوره دریشی پولیس ملی – یک دست بند پولیس و دو عدد کمر بند پولیس بدست آمده است.

همچنان اختطاف گران از پولی که از خانواده فرد ربوده شده دریافت کرده بودند به تعداد پنج عراده موتر تیز رفتار را خریداری کرده بودند که از این افراد موتر های نیز به دست آمد.

ریاست امنیت ملی هرات با نشر این اعلامیه خبری می گود تحقیقات از افراد بازداشت شده آغاز گردیده تا دیگر شرکای جرمی آنها شناسایی و بازداشت شوند.

طی یک ماه گذشته این چهارمین باند اختطاف گر می باشد که از سوی ارگان های امنیتی در ولایت هرات شناسایی و بازداشت می شوند. ث هرات  

https://www.facebook.com/heratpaperfb