مقامات محلی در ولایت هرات می گویند دو تن از باشنده گان این ولایت  به اتهام قاچاق چند اثر تاریخی که از دوره بودایی ها می باشد در ولسوالی غوریان این ولایت بازداشت شدند.

 عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب کشور می گوید آثار بدست آمده شامل یک مجسمه – یک قبضه شمشیر-  چندین کیلو نگین فیروزه قیمتی – یک تمساح و چند اثر باستانی دیگر می باشد که قدامت تاریخی چند هزار ساله را دارند.

 وی افزود : بررسی های اولیه از افراد بازداشت شده  نشان می دهد که قاچاقچیان  قصد داشتند تا آثار بدست آمده را به کشور های خارجی جهت فروش قاچاق نمایند.

اخیرا مسوولین ریاست اطلاعات فرهنګ هرات از کندن کاری های خود سرانه و سرقت اثار باستانی از این ولایت اظهار نگرانی کردند.

 پس از سرقت ۲۲ اثر تاریخی از موزیم ارگ هرات با اینکه دو تن بازداشت شد و یکتن آنها به شکل مرموزی در زندان جان باخت با آنهم تاکنون این آثار به دست نیامده است. ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb