نیروهاى ائتلاف به رهبرى امریکا از کشته شدن سه سرباز خود در غرب افغانستان خبر می دهند

این نیروهای با نشر یک اعلامیه خبری می گویند که روز چهار شنبه یک کاروان از نیروهای ائتلاف در غرب کشور در حال گزمه بودند ه یک تانک نفر بر آنان با یک ماین قبلا کار گذاری شده مواجه شد و انفجار کرد.

در این اعلامیه آمده است که در این انفجار سه سرباز آنها کشته شده و یک تن دیگرشان مجروح است.

اعلامیه علاوه نموده است که آنها در حال حاضر به اساس پالیسى خود نمیتوانند در مورد هویت سربازان کشته شده معلومات بدهند، اما باید گفته شود که در غرب سربازان امریکایى به رهبرى ائتلاف مستقر اند.

تعداد سربازان کشته شده خارجى از آغاز سال جارى میلادى در مناطق مختلف کشور به ٢٢٠ تن رسید، این در حالیست که سال گذشته ١۴٠ سرباز خارجى در کشور کشته شده بودند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb