ریاست امنیت ملی هرات از کشف و خنثی سازی یک بمب کنترول از راه دور خبر میدهد

در اعلامیه خبری این ریاست آمده است یک بمب کنترول از راه دور توسط مخالفین دولت در مقابل دفتر خارنوالی نظامی هرات کارگزاری شده بود که صبح امروز پس از کشف توسط منسوبین امنیت ملی هرات خنثی گردیده است

در این خبر نامه آمده است هدف از این بمب گزاری؛ قطار نیروهای اردوی ملی بوده است که همه روزه در این مسیر در حال تردد هستند.

تا کنون گزارشی از سوی مسوولین امنیتی در مورد دستگیری و یا شناسایی کارگزاران این بمب منتشر نشده است اما در اعلامیه امنیت ملی آمده است تحقیقتات به منظور شناسایی و رد یابی بمب گزاران اغاز گردیده است.

این بمب در حالی کشف  و خنثی میگردد که از چندی بدین سو آمار انفجارات صوتی در هرات افزایش یافته  ولی تا کنون مسوولین امنیتی نتوانسته اند فرد و یا گروه مشخصی را در این مورد دستگیر نمایند.

آخرین مورد بمب گزاری در هرات به دو شب پیش بر میگردد که بمب گزاران یک بم صوتی را در نزدیک منزل مسکونی شاروال هرات کار گزاری کرده بودند.

انفجار آن بمب منجر به فروپاشی شیشه های منازل مسکونی گردید ولی به کسی آسیبی وارد نکرد.  ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb