فرمانده پولیس ولسوالی انجیل ولایت هرات از یک سو قصد صبح روز شنبه جان به سلامت برد.

مقامات محلی این ولایت می گویند : حوالی ساعت نه صبح امروز یک ماین کنار جاده ای که از راه دور کنترول می شد به هدف از بین بردن  خواجه عیسی فرمانده پولیس انجیل از سوی مخالفین دولت در مسیر شاهراه کار گذاری شده بود.

سمونوال نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات می گوید: در این انفجار یک فرد ملکی به صورت سطحی آسیب دید و  به  فرمانده پولیس انجیل هرات آسیبی نرسیده است.  

وی افزود: ماین زمانی انفجار کرد که خواجه عیسی در حال رفتن به دفتر کارش در ولسوالی انجیل بود.

بنا به اظهارات وی یک عراده موتر تیز رفتار نیز در این انفجار ماین آسیب دیده است.

شش سال قبل نیز در جاده بهزاد شهر  هرات یک حمله کننده انتحاری خود را به نزدیک خواجه عیسی انفجار داد که به وی هیچ اسیبی نرسید.

تاکنون هیچ گروه ای مسوولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb