حوالی ساعت ۹ شب یک شنبه شب یک انفجار قوی در نزدیک خانه شهردار هرات به وقوع پیوست.

مقامات محلی این ولایت با تائید این رویداد می گویند با انفجار یک بمب صوتی  شیشه های خانه مسکونی محمد رفیق مجددی شهردار هرات و چند خانه دیگر که در اطراف آن موقعیت دارد فروریخته اما تلفات جانی در پی نداشته است.

عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید تاکنون کسی به ارتباط این بمب گذاری بازداشت نشده و تحقیقات از سوی ارگان های امنیتی برای بازداشت عاملین آن آغاز گردیده است.

بنا به اظهارات وی:  طی سه هفته گذشته این چهارمین بمب صوتی است که از سوی افراد ناشناس در ساحات مختلف شهر هرات جهت بر هم زدن اوضاع امنیتی جای سازی و سپس انفجار داده می شود.  

در عین حال محمد رفیق مجددی شهردار هرات می گوید این بمب در یک جاده دورتر از خانه مسکونیش انفجار کرده و هدف بمب گذاری خانه مسکونی  وی نبوده است.

در عین حال یکتن از باشنده گان محل می گوید: این بمب در مقابل خانه حارنوال نثاراحمد که یکتن از حارنوالان شهر هرات می باشد کار گذاری شده بود.

وی افزود : خانه شهردار و حارنوال در مقابل هم قرار دارند.

بنا به اظهارات وی در این انفجار قوی شیشه های منازل چندین خانه مسکونی از جمله شهر دار و حارنوال فروریخت اما تلفاتی جانی در پی نداشته است.

وی از مقامات محلی هرات خواست تا عاملین بمب گذاری های شبانه را بازداشت و به این قضایا خاتمه دهند.

هفتته گذشته یک بمب در منطقه بلند اب شهر هرات انفجار کرد که منجر به زخمی شدن یکتن از کارمندان رادیو محلی فریاد و یکتن دیگر گردید. ث هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb