درنشست مقدماتى جرگه امن پاکستان و افغانستان  هردوجناح به مذاکرات با طالبان مسلح و مخالفین دیگر در کشورهاى خود توافق نمودند .

جلسات مقدماتى جرگه امن میان هردو کشور روز گذشته در اسلام آباد آغاز و ظهر امروز به پایان رسید.

منیر اورکزى عضو پاکستانى این جلسه به تاریخ ٧ عقرب به آژانس خبرى پژواک  گفت که در این جلسه، هردوجناح به مذاکرات با طالبان توافق نمودند .

وى علاوه نمود که اعضاى جرگه مقدماتى پاکستان و افغانستان  پذیرفته است که آنها در هردو طرف مرز با طالبان مسلح مذاکره میکنند .

به گفته موصوف ، با تمام گروه مخالف به شمول گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامى افغانستان  مذاکره خواهد شد .

منیراورکزى گفت که تنها شرط مذاکرات این است که طالبان باید اظهار آماده گى کنند و راه درگیرى را ترک نمایند .

بابر عوان سخنگوى پیپلز پارتى و عضو دیگر جرگه پاکستان به آژانس خبرى پژواک  گفت که در جرگه مقدماتى پاک افغان از روز گذشته بدینسو در مورد امنیت مرز مشترک و مذاکرات با مخالفین مسلح صحبت صورت گرفت .

وى علاوه نمود که براى مذاکرات با مخالفین  از هردو کشور کمیسیون هاى جداگانه تشکیل میگردد.

یک منبع به آژانس خبرى پژواک  گفت که کمیسیون یادشده ،براى مذاکرات با مخالفین شامل ده عضو خواهد بود ، که در آن از هر کشور پنج عضو شامل خواهند بود .

معلومات بیشتر در این مورد بعداً به نشر خواهد رسید . 

https://www.facebook.com/heratpaperfb